Parcours

Plattegrond

Het zwemonderdeel (600 mtr)

Het onderdeel vindt plaats in het recreatiewater van de Rijd (open water). U moet rechtsom de boeien passeren. Er wordt gestart vanuit het water en er wordt gezwommen in een rechte lijn naar een duidelijk herkenbaar keerpunt. Afsnijden is absoluut verboden. Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht.

Het fietsonderdeel (22 km)

Uw helm dient opgezet en vastgemaakt te worden voordat de fiets wordt gepakt. Met de fiets aan de hand loopt u naar het eind van de wisselzone en stapt dan pas op de fiets.

Het fietsparcours is als volgt: Vijverweg ra, Dorpsstraat la, Terdiekerweg ra, Leyerdijk ra, De Leyen ra, Leyerpolderweg ra, Kanaalweg la, Westerweg ra, fietspad Hartweg ra, Scheidersweg rd, Zuiderkanaalweg la, Oosterweg ra, Dorpsstraat. Dit parcours fietst u tweemaal. Bij de tweede passage van de Dorpsstraat gaat u aan het eind weer rechtsaf de Vijverweg op Het eindpunt van het fietsonderdeel is de wisselzone bij recreatieterrein De Rijd. Dit is een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren!

Let op 1!: Aan het begin van het fietsonderdeel volgt er direct een scherpe bocht (Vijverweg Dorpsstraat) hier raden wij u aan rustig te rijden i.v.m. uw eigen veiligheid. Omdat we in drie series starten, wordt er op het parcours ter hoogte van wisselzone fietsen-lopen een chicane gemaakt, u volgt ongeveer 300 meter het loopparcours om zo de trio-deelnemers in te kunnen laten voegen!!!

Let op 2!: De wisselzone van het fietsen naar het lopen is verplaatst naar de wisselzone bij het zwemmen. De bocht van de Dorpsstraat naar de Vijverweg is een gevaarlijke bocht. Matig hier de snelheid!Wisselzone recreatieterrein de Rijd

Hier dient u uw fiets en loopspullen te plaatsen op en bij de hiervoor toegewezen plaats in de fietsenrekken. Het is verplicht een sticker met uw startnummer op de fiets te plakken. Voor aanvang van de wedstrijd zullen uw fiets en fietshelm gecontroleerd worden. Er worden geen verzorgers, coaches en publiek toegelaten in deze zone.

Let op 1: Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan! Er mag gefietst worden vanaf de markering. Tijdens het lopen met de fiets dient de helm opgezet en vastgemaakt zijn. De helm mag pas afgezet worden tot na het neerzetten van de fiets.

Let op 2: De fiets kan pas opgehaald worden na passage van de Vijverweg door de laatste loper in de wedstrijd. Eerder is het niet toegestaan om de Dorpsstraat met de fiets over te steken.

Het looponderdeel (5 km)

Het loopparcours is als volgt: Vijverweg ra, Dorpsstraat ra, Schulpweg la, Fietspad Leyerdijk la, Terdiekerweg ra, Dorpsstraat la, Bospad ra, Hoefplein ra, Hoefje ra, Dorpsstraat. Het finishpodium staat op het kerkplein nabij (voormalig) café de Roode Eenhoorn. Onderweg zijn er drie verfrissingsposten: 1 tijdens de passage nabij de finish, 1 op de Schulpweg en 1 op het Hoefplein.

Let op: Loop zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg zodat de deelnemers die nog een ronde moeten fietsen genoeg ruimte hebben om u te passeren!!!

Sponsoren