Parcours

Het zwemonderdeel (600 mtr)

Het onderdeel vindt plaats in het recreatiewater van de Rijd (open water). U moet rechtsom de boeien passeren. Er wordt gestart vanuit het water en er wordt gezwommen in een rechte lijn naar een duidelijk herkenbaar keerpunt. Afsnijden is absoluut verboden. Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht.

Let op 1!: 3-7-2019 7.45 uur: Zojuist is de watertemperatuur van De Rijd nogmaals gemeten. Het is heerlijk warm en het is nog ruim boven de 24 graden. Daarom is vanavond zwemmen in wetsuit niet toegestaan!

Het fietsonderdeel (22 km) LET OP: Deze is GEWIJZIGD per 2019!!

Uw helm dient opgezet en vastgemaakt te worden voordat de fiets wordt gepakt. Met de fiets aan de hand loopt u naar het eind van de wisselzone en stapt dan pas op de fiets.

Het GEWIJZIGDE fietsparcours is als volgt (zie onder voor toelichting): Vijverweg ra, Dorpsstraat la, Terdiekerweg ra, Leyerdijk ra, De Leyen ra, Leyerpolderweg ra, Kanaalweg la, Westerweg ra, fietspad Hartweg ra, Scheidersweg rd, Zuiderkanaalweg la, Oosterweg ra, Dorpsstraat ra, Westerweg la, Kanaalweg rd, Koggeweg ra, Rijdersstraat la, Westerweg ra,  fietspad Hartweg ra, Scheidersweg rd, Zuiderkanaalweg la, Oosterweg ra, Dorpsstraat ra, Vijerweg. Het eindpunt van het fietsonderdeel is de wisselzone bij recreatieterrein De Rijd.

Let op 1!: Het parcours is in verband met de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers gewijzigd!! De deelnemers zullen na de Leijerpolderweg niet rechtsaf de Kanaalweg in gaan zoals zij gewend waren, maar linksaf de Koggeweg inslaan. Daarna slaat men rechtsaf de Rijdersstraat in en vervolgt men de bekende route via de Westerweg (slingerweggetje) richting de Hartweg. Deze wijziging maakt het mogelijk voor de deelnemers om, wanneer zij vervolgens vanaf de Oosterweg de Dorpsstraat hebben bereikt, na het Kerkplein rechtsaf de Westerweg inslaan (men rijdt dus niet door tot het einde van de Dorpsstraat voor de tweede fietsronde). LET OP dit is een scherpe bocht, matig hier uw snelheid!! Na de Westerbrug gaat men dan linksaf de Kanaalweg in en gaat daarna rechtdoor weer via Koggeweg, Rijdersstraat en Westerweg richting Hartweg. In de tweede fietsronde, fietsen de deelnemers wel tot het einde van de Dorpsstraat en slaat men rechtsaf de Vijverweg in, richting de wisselzone.  Op de kaart is de nieuwe route aangegeven. Het oude fietsparcours was 22,0 km in de nieuwe situatie is dit 20,2 km.

Plattegrond fietsparcours

Let op 2!: De bocht van de Vijverweg naar Dorpsstraat aan het begin van het parcours en van Dorpsstraat naar de Vijverweg aan het einde van het parcours zijn gevaarlijke bochten. Ook de bocht van de Dorpsstraat naar de Westerweg is gevaarlijk. Matig hier de snelheid!

Wisselzone recreatieterrein de Rijd

Hier dient u uw fiets en loopspullen te plaatsen op en bij de hiervoor toegewezen plaats in de fietsenrekken. Het is verplicht een sticker met uw startnummer op de fiets te plakken. Voor aanvang van de wedstrijd zullen uw fiets en fietshelm gecontroleerd worden. Er worden geen verzorgers, coaches en publiek toegelaten in deze zone.

Let op 1: Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan! Er mag gefietst worden vanaf de markering. Tijdens het lopen met de fiets dient de helm opgezet en vastgemaakt zijn. De helm mag pas afgezet worden tot na het neerzetten van de fiets.

Let op 2: De fiets kan pas opgehaald worden na passage van de Vijverweg door de laatste loper in de wedstrijd. Eerder is het niet toegestaan om de Dorpsstraat met de fiets over te steken.

Het looponderdeel (5 km) LET OP: Deze is GEWIJZIGD!!

Het gewijzigde loopparcours is als volgt (zie onder voor toelichting): Vijverweg ra, Dorpsstraat ra, Schulpweg ra, Fietspad Leyerdijk linksom keren (hier bevindt zich tijdregistratie), Leyerdijk la, Terdiekerweg ra, Dorpsstraat la, Bospad ra, Hoefplein ra, Hoefje ra, Dorpsstraat. Het finishpodium staat op het kerkplein nabij (voormalig) café de Roode Eenhoorn. Onderweg zijn er drie verfrissingsposten: 1 tijdens de passage nabij de finish, 1 op de Schulpweg en 1 op het Hoefplein.

Let op 1: Met het inkorten van het fietsparcours hebben we ook besloten om het loopparcours een kleine aanpassing te geven, om zo aan de afstand van 5,0 km te komen, in de oude situatie was dit 4,4 km. Door het inkorten van het fietsen en verlengen van het lopen zal de totaaltijd ongeveer gelijk zijn aan voorgaande jaren. De wijziging is als volgt: aan het einde van de Schulpweg gaat men nu rechtsaf het fietspad van de Leijerdijk op (in de oude situatie werd er meteen linksaf geslagen). De route loopt 300 meter via het fietspad de Leijerdijk op, hier volgt een keerpunt (met tijdsregistratie), waarna men aan de linkerkant van de weg weer 300 meter terug richting de Schulpweg loopt. Bij het bereiken van de Schulpweg wordt de route vervolgd via het fietspad van de Leijerdijk richting de Dorpsstraat.

Plattegrond loopparcours

Let op 2: Loop zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg zodat de deelnemers die nog een ronde moeten fietsen genoeg ruimte hebben om u te passeren!!!

Sponsoren