Parcours

Het zwemonderdeel (600 mtr)

Het onderdeel vindt plaats in het recreatiewater van de Rijd (open water). U moet rechtsom de boeien passeren. Er wordt gestart vanuit het water en er wordt gezwommen in een rechte lijn naar een duidelijk herkenbaar keerpunt. Afsnijden is absoluut verboden. Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht.

Het fietsonderdeel (20 km)

Uw helm dient opgezet en vastgemaakt te worden voordat de fiets wordt gepakt. Met de fiets aan de hand loopt u naar het eind van de wisselzone en stapt dan pas op de fiets.

Het fietsparcours is als volgt (zie onder voor toelichting):  Vijverweg ra, Dorpsstraat la, Terdiekerweg ra, Leyerdijk ra, De Leyen ra, Leyerpolderweg la, Koggeweg ra, Rijdersstraat la, Westerweg ra, fietspad Hartweg ra, Scheidersweg ra, Zuiderkanaalweg la, Oosterweg ra, Dorpsstraat ra, Westerweg la, Kanaalweg rechtdoor, Koggeweg ra, Rijdersstraat la, Westerweg ra, fietspad Hartweg ra, Scheidersweg ra, Zuiderkanaalweg la, Oosterweg ra, Dorpsstraat. Bij de tweede passage van de Dorpsstraat/Kerkplein gaat u ter hoogte van de Westerweg gewoon rechtdoor en aan het einde van de Dorpsstraat weer rechtsaf de Vijverweg op. Het eindpunt van het fietsonderdeel is de wisselzone bij recreatieterrein De Rijd.

Let op!: De bocht van de Vijverweg naar Dorpsstraat aan het begin van het parcours en van Dorpsstraat naar de Vijverweg aan het einde van het parcours zijn gevaarlijke bochten. Ook de bocht van de Dorpsstraat naar de Westerweg is gevaarlijk. Matig hier de snelheid!

Wisselzone recreatieterrein de Rijd

Hier dient u uw fiets en loopspullen te plaatsen op en bij de hiervoor toegewezen plaats in de fietsenrekken. Het is verplicht een sticker met uw startnummer op de fiets te plakken. Voor aanvang van de wedstrijd zullen uw fiets en fietshelm gecontroleerd worden. Er worden geen verzorgers, coaches en publiek toegelaten in deze zone.

Let op 1: Fietsen in de wisselzone is niet toegestaan! Er mag gefietst worden vanaf de markering. Tijdens het lopen met de fiets dient de helm opgezet en vastgemaakt zijn. De helm mag pas afgezet worden tot na het neerzetten van de fiets.

Let op 2: De fiets kan pas opgehaald worden na passage van de Vijverweg door de laatste loper in de wedstrijd. Eerder is het niet toegestaan om de Dorpsstraat met de fiets over te steken.

Het looponderdeel (5 km)

Het loopparcours is als volgt: Vijverweg ra, Dorpsstraat ra, Schulpweg la, Fietspad Leyerdijk (hier bevindt zich tijdregistratie), Leyerdijk ra, Terdiekerweg brug op en af (hier bevindt zich tijdregistratie), Terdiekerweg ra, Dorpsstraat naar het einde, keerpunt einde Dorpsstraat, Dorpsstraat tot finish. Het finishpodium staat op het kerkplein nabij voormalig café de Roode Eenhoorn. Onderweg zijn er twee verfrissingsposten: 1 tijdens de passage nabij de finish en 1 op de Schulpweg.

Let op: Loop zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg zodat de deelnemers die nog een ronde moeten fietsen genoeg ruimte hebben om u te passeren!!!

Sponsors

Triathlon Nieuwe Niedorp